Filmy JetSystem

Wybierz film:


Jak łatwo jest wyciąć element maszyną OMAX Tutorial
OMAX. Nepędy IntelliTRAX Technologia
OMAX i MAXIEM na targach ITM w Poznaniu Targi
JS-750 System usuwania ścierniwa Systemy dodatkowe

Cięcie materiałów Obróbka materiałów
Wsparcie techniczne. Prezentacje
Instalacja maszyny OMAX 60120 Waterjet
Głowica OMAX Tilt-A-Jet Głowice

Projekt edukacyjny Waterjet Academy. WaterJet Academy - prezentacja projektu

Misja Grupy JetSystem

Misją Grupy JetSystem jest nie tylko sprzedaż doskonałych urządzeń oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia technologicznego
i serwisu, ale również szeroko pojęta edukacja na temat technologii cięcia strumieniem wodnym.